Škola náměstí Svobody

Bubeneč čp. 930, Náměstí Svobody 2 a 3
blok budov mezi ulicemi Sukova (čo. 2), Dr. Zikmunda Wintra (čo. 25) a V. P. Čkalova (čo. 19)
dříve: Bubeneč čp. 930a, 930b, Náměstí Svobody 2 (hovorově jako "áčko" a "béčko")

Rozsáhlý komplex puristických školních budov byl postaven v letech 1928-1931 podle projektu Jana Pacla. Do náměstí Svobody se obrací užšími stranami křídel, která jsou mezi sebou propojena přízemním útvarem ve smyslu antické "stoy", kde pilíře nesou rovný podklad. Vnitroblok, ve kterém jsou umístěna hřiště, uzavírají dvě boční křídla a proti vstupu umístěná nižší budova.

Během školního roku 1940/1941 byly ze školy odvezeny knihy, kabinetní inventář, nábytek a mosazné předměty a budovy obsadilo německé vojsko. 

V levém křídle (dnes čo. 2) byla až do začátku školního roku 1948 roku umístěna obecná a občanská škola chlapecká, v pravém (dnes čo. 3) pak obecná a občanská škola dívčí. Dnes v komplexu působí dvě samostatné základní školy: základní škola náměstí Svobody 2 a základní a mateřská škola Emy Destinnové.  Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012
- Kniha o Bubenči; kolektiv autorů; Městská část Praha 6; 2004 
- https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/