Školička Na výšinách

Bubeneč čp. 1000, Na výšinách 1

Ve druhé polovině padesátých let 20. století byla v sousedství letenské vodárenské věže postavena podle typizovaného projektu architekta Lubora Marka školní budova zvaná školička. Některé stavby tohoto typu měly nad portikem hlavního vchodu umístěnou keramickou plastiku zvířátka. Zde to byla veverka, která se dodnes nachází na svém místě. Začátkem osmdesátých let byla budova rozšířena směrem do Korunovační ulice. Jednoduchý objekt ve stylu sorely prošel v letech 2016-2017 rekonstrukcí a působí v něm mateřská škola.