Kolej Mikoláše Alše

Bubeneč čp. 903, Na výšinách 2 / Korunovační 5
do roku 1943: Holešovice-Bubny čp. 945

Po vzniku samostatného Československa bylo rozhodnuto o změně využití budovy hotelu Belvedere na rohu ulic Na výšinách a Korunovační a její přestavbě na ubytovací zařízení pro vysokoškolské studenty. V únoru 1920 zde zahájila provoz Štefánikova kolej, určená hlavně pro nemajetné vysokoškoláky ze Slovenska. Iniciátorem a organizátorem myšlenky na zřízení koleje byl spolek Československá jednota a zejména jeho předseda Josef Rotnágl, který ji později také vedl. Ubytovací zařízení bylo určeno pouze slovenským studentům - mužům. Knihovna a čítárna byla přístupná i zde nebydlícím vysokoškolákům. Původní kapacita 60 ubytovaných osob byla později přístavbou dalšího podlaží navýšena na celkem 80 lůžek. Štefánikova kolej ukončila svůj provoz ve školním roce 1950/1951. Budova byla tehdy přidělena Vysoké škole uměleckoprůmyslové, nezměnil se účel jejího užívání, ale kolej dostala nový název podle českého malíře Mikoláše Alše. V současnosti zařízení disponuje 70 místy ve 35 dvoulůžkových pokojích apartmánového typu a slouží studentům UMPRUM, AVU a ARCHIP vždy od 15. září do 30. června. V letním období je kolej využívána jako hostel pro turisty.Zdroj:
Hobulet; 10/2023; Sedmičkové lokály – hotely III.; Stanislav J. Václavovic
- Ubytování vysokoškolských studentů v Praze v letech 1918-1939; diplomová práce Michaly Daněčkové; 2011