Škola Pelléova

Bubeneč čp. 83, Pelléova 15

Mezi první vlastníky této budovy patřili Alois Potůček, který dům v letech 1887-1891 i postavil, a poté Jindřich Čapek (jako majitel uveden v roce 1896).

V dubnu roku 1898 přišli z Vídně do Prahy školští bratři. Bylo jich sedmnáct, včetně mladého, jedenadvacetiletého Ivana Štěpána Polívky, pozdějšího profesora češtiny na učitelském ústavu. Ještě v témže roce Kongregace bratří škol křesťanských vilu čp. 83 zakoupila za 38 tisíc zlatých. Za dalších 15 tisíc k ní byla přistavěna školní budova a byla v ní zřízena pětitřídní chlapecká obecná škola, zvaná též Svatováclavský pensionát. Činnost tohoto církevního vzdělávacího ústavu byla ukončena po roce 1948 a pak zde působila 1. národní škola zahrnující 1. - 5. ročník.

V roce 1957 se do objektu v tehdejší Majakovského ulici přestěhovala z nedalekého náměstí Svobody základní umělecká škola. Ta byla založena v roce 1953 pod názvem Hudební škola v Praze 6. Původně pouze hudební škola byla postupně rozšiřována o další obory. Nejprve v roce 1966 taneční obor, v roce 1988 následoval obor literárně-dramatický a v roce 2007 vzniklo výtvarné oddělení. V roce 2001 byla bubenečská budova vrácena v restituci a škola se proto přestěhovala do Břevnova, kde bylo pro její potřeby rekonstruováno jedno křídlo ZŠ J. A. Komenského. Ve školním roce 2006-2007 získala škola se souhlasem rodiny hudebního skladatele Jana Hanuše, významného českého umělce 20. století, který byl dlouholetým občanem Prahy 6, čestný název Základní umělecká škola Jana Hanuše.

Opuštěná budova v Pelléově ulici dlouhou dobu chátrala a v letech 2019-2022 prošla zásadní přestavbou pro potřeby velvyslanectví Korejské republiky. Celý zadní trakt byl zbourán a nahrazen novostavbou, zachována zůstala přední část objektu. Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012 
- Kniha o Bubenči; kolektiv autorů; Městská část Praha 6; 2004
- Bakalářská práce "Pedagogický přínos učitelského ústavu kongregace školských bratří ve Svatém Janu pod Skalou"; Mgr. Radka Valentová; 2009 
- Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, IV. díl, 1. svazek: Kongregace a řeholní společnosti; Milan Buben; Libri; 2016