Jihoslovanská kolej

Bubeneč čp. 477, Milady Horákové
zbořeno

Začátkem dvacátých let 20. století (přibližně 1922-1924) byla na katastru Bubenče v těsném sousedství studentské kolonie Kolonka postavena další budova sloužící k ubytování vysokoškoláků. Rozlehlý přízemní dřevěný objekt měl půdorys ve tvaru písmene H a delší stranou přiléhal k Belcrediho ulici. Nejdříve zde byla jihoslovanská studentská kolej československo-jihoslovanské ligy. Po roce 1930 již byla tato dočasná stavba ve špatném technickém stavu a jugoslávští studenti netrpělivě vyhlíželi budovu novou. Té se dočkali v roce 1933, kdy se přestěhovali do Střešovic, do právě dokončené koleje krále Alexandra čp. 682.

Uvolněná bubenečská budova byla určena k demolici. Následně bylo rozhodnuto o jejím zachování a byla zde zřízena Karpatoruská kolej (nebo také Podkarpatoruská kolej) určená pro nemajetné studenty z Podkarpatské Rusi. Internát se stal malou rusínskou kolonií v Praze. Rusínští studenti vykonávali správu koleje a měli na starosti i její hospodaření. Vedení internátní studentské samosprávy se volilo tajným hlasováním na výročních schůzích. Všechny funkce, počínaje předsedou samosprávy až ke kuchařkám a uklízečkám, byly obsazovány pouze Rusíny z Podkarpatí nebo z prešovské oblasti. Studenti platili podle svých finančních možností měsíčně 50, 75 nebo 100 Kč. Každý pokoj byl vybaven dvěma postelemi a dvěma skříněmi. V jídelně byla divadelní scéna, kde se pořádala umělecká vystoupení i odborné přednášky. Do sálu se vešlo až 150 diváků. Za budovou bylo fotbalové a volejbalové hřiště a tenisové kurty, které spravovala studentská samospráva koleje a získávala tak peníze do studentské pokladny.

Po roce 1935 se rusínští studenti přestěhovali do nové koleje čp. 702 v dejvické Zikově ulici. Přesluhující stará dřevěná budova byla koncem roku 1937 byla zbořena. Na tomto místě měly vzniknout nové státní budovy, k tomu ovšem nikdy nedošlo.Zdroj:
- https://www.rusyn.sk/rusinsti-studenti-v-praze-mezi-dvemi-valkami/
- Ubytování vysokoškolských studentů v Praze v letech 1918-1939; diplomová práce Michaly Daněčkové; 2011