Silniční mosty

Jediný bubenečský silniční most, který není veden nad vodním tokem, spojuje ulice Korunovační a Ukrajinských hrdinů a překlenuje jednokolejnou železniční trať Praha - Kladno. Původní konstrukce byla v srpnu 2016 úplně odstraněna. Nový most byl uveden do provozu 10. prosince 2016. V březnu 2022 byl do té doby bezejmenný most úředně pojmenován po ukrajinském vojákovi Vitaliji Skakunovi.


Kam dál?

V Bubenči jsou také tři lávky a ještě další mosty: dva již zanikly, tři překlenují plavební kanál, zbývající jsou železniční