Mosty přes plavební kanál

V rámci stavby Bubenečského plavebního kanálu na počátku 20. století vznikl železný silniční most poloparabolické konstrukce, který spojil Královskou oboru s Císařským ostrovem. Jeho délka byla 24 metrů, šířka 6 metrů a podjezdová výška 5,4 metru. Do provozu byl předán 6. prosince 1901 (některé prameny uvádějí 18. prosince 1901 nebo dokonce rok 1913). V roce 1959 byl výrazněji opravován a dosloužil 18. července 2005, kdy byl uzavřen, poté odstraněn a nahrazen mostem novým. Ten byl zprovozněn 20. prosince 2005 a má podobné parametry (šířka 7 metrů, podjezdová výška 5,3 metru) jako most původní.

Dalším mostem překlenujícím plavební kanál je most bývalé polní dráhy, který kdysi sloužil pro dopravu kalů z historické čistírny odpadních vod na kalová pole na Císařském ostrově. Vznikl zřejmě v prvním desetiletí 20. století současně s čistírnou, do jejíhož areálu patří. V současnosti již není dopravně využíván a je národní kulturní památkou.

Kolem roku 1975 byl postaven ještě druhý silniční most. Má ocelovou konstrukci se dvěma hlavními komorovými nosníky a je určen pro obsluhu ústřední čistírny odpadních vod, kterou spojuje s Papírenskou ulicí.


Kam dál?

V Bubenči jsou také tři lávky a ještě další mosty: dva již zanikly, zbývající jsou železniční nebo silniční.