Bubenečský plavební kanál

Na konci 19. století bylo rozhodnuto o splavnění Vltavy a Labe z Prahy do Ústí nad Labem. V rámci celkové plavební a protipovodňové regulace se řeka v okolí Císařského ostrova zásadním způsobem proměnila. Práce byly zahájeny 22. června 1899 a slavnostně ukončeny 14. června 1902. Stavba, provedená firmou A. Lanna podle projektu "Komise pro kanalisování Labe a Vltavy", stála přes 4 miliony korun.

Přirozený spád Vltavy zmírňuje pro potřeby plavby zdymadlo, které je tvořeno trojským jezem, bubenečským plavebním kanálem a plavebními komorami v Podbabě. Trojský jez (říční km 45,58) byl již v sedmdesátých letech z původního ručně ovládaného hradlového jezu přestavěn v moderní klapkový. Hradící klapkové těleso se hydraulickými válci zdvíhá nebo spouští podle průtoku v řece tak, aby hladina nad jezem spočívala stále na téže úrovni. Bubenečský plavební kanál byl zřízen pro obeplutí peřejí na hlavním toku Vltavy, které jsou pro plavbu příliš mělké. Vytvořil nový půdorys Císařského ostrova, který odděluje od Královské obory. Kanál je dlouhý 2,8 km a široký 20 metrů na dně koryta a 30 metrů na hladině. Plavební komory v Podbabě (říční km 43,48) prošly v letech 1994-1997 rekonstrukcí. Provedena byla generální oprava malé plavební komory a v prostoru původní velké plavební komory byla vybudována komora zcela nová dlouhá 135 metrů a široká 12 metrů. Součástí přestavby bylo rovněž zřízení dvou vodních elektráren v bočních zdech větší komory.