Malá vodní elektrárna

Bubeneč bez čp., Císařský ostrov

V letech 2007-2009 byla u východního cípu bubenečského Císařského ostrova vybudována malá vodní elektrárna označovaná jako MVE Troja. Investorem stavby v hodnotě cca. 350 milionů Kč byla společnost Povodí Vltavy, která je také současným provozovatelem elektrárny. Ta zahájila provoz v srpnu 2009 a její nadzemní část tvoří jen schodišťový prostor se vstupem. Utěsněný podzemní objekt může být v případě vyšší hladiny řeky přeléván. Šířka vlastní stavby v rovině oběžných kol je pouze 18 metrů, délka včetně vtoku a výtoku je 130 metrů, strojovna se nachází 12 metrů pod terénem. Elektrárna je osazena dvěma přímoproudými kompaktními Kaplanovými turbínami s dvojitou regulací (s hltností 2 x 40 m3/s a výkonem 2 x 1090 kW) a kuželovým převodem generátoru. Ročně vyrobí 12,8 GWh elektrické energie, což představuje roční spotřebu zhruba pěti tisíc domácností.

Elektrárna je umístěna mezi Trojským jezem (říční km 45,580) a jeho velínem na katastru Bubenče. Jez byl vybudován současně se stavbou plavebního kanálu v letech 1899-1902. Mezi roky 1974-1979 byl rekonstruován s využitím zařízení ČKD Blansko do dnešní podoby, kdy hradlový jez nahradil klapkový a byla postavena rovněž současná budova velína. Jez má tři pole o šířce 38 metrů, průtok 830 m3/s a průměrné převýšení hladin 2,45 metru.Zdroj:
- https://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=701