Železniční mosty

Bubenčem procházejí dvě železniční tratě. Jednokolejná trať č. 120 do Kladna a dvoukolejná trať č. 091 do Kralup nad Vltavou. Druhá jmenovaná je vedena po mostech nad těmito ulicemi a místy: 
- Pod Paťankou
- Podbabská
- Mlýnská
- Královská obora (u vrchu Pecka)
- Královská obora (nad cestou na Císařský ostrov)
- Za elektrárnou

V ulici Za Císařským mlýnem dodnes stojí pilíře nedokončeného mostu, které byly postaveny v původně předpokládané trase železniční tratě do Kralup.

Z nádraží Bubeneč odbočovala vlečka, která vedla po mostech nad ulicemi Podbabská a Pod Paťankou do areálu sladovny, na jehož místě je dnes obytný areál Podbaba. Oba mosty byly odstraněny v roce 2011 při prodloužení tramvajové tratě k ulici Pod Paťankou.

Kam dál?

V Bubenči jsou také tři lávky a ještě další mosty: dva již zanikly, tři překlenují plavební kanál a zbývající jsou silniční.