Zaniklé mosty

Součástí někdejší Královské třídy (ulice Pod kaštany) býval v její dolní severovýchodní části kamenný mostek, který překlenoval koryto Bubenečského potoka. Okolí bylo běžně označováno jako "U kamenného mostku". Bylo zde mimo jiné naleziště cihlářské hlíny.

Zřejmě roku 1703 byl postaven dřevěný můstek u Císařského mlýna. Zanikl nejpozději při regulaci řeky a výstavbě plavebního kanálu počátkem 20. století.

Kam dál?

V Bubenči jsou v současnosti tři lávky a několik mostů: tři překlenují plavební kanál, zbývající jsou železniční nebo silniční