Lávky

Trojská lávka

Z Císařského ostrova do Troje vedl jeden z tradičních pražských přívozů. Od první poloviny 20. století spojení v sezóně zajišťovala dřevěná lávka a od poloviny století, také v sezóně, pontonový most, který stavělo ženijní vojsko. V sedmdesátých letech 20. století zde byla vybudována lávka ocelové příhradové konstrukce, která byla určena jen pro pěší, případně cyklisty. Její technické údaje nejsou k dispozici. Konstrukce lávky byla vážně narušena zřejmě 23. srpna 1977 při velké povodni, kdy do ní narazila polská dílenská loď utržená od opravovaného trojského jezu. Chůze po lávce byla sice zakázána a část mostovky byla dokonce odstraněna, most však "načerno" chodci používali na vlastní nebezpečí dál, protože úřady nepřikročily ani k opravě ani ke zřízení náhradního spojení. Teprve když další povodeň 22. července 1981 smetla lávku úplně, přikročilo se ke stavbě lávky nové.

Jednalo se o visutou prefabrikovanou konstrukci dlouhou 261 metrů o třech nestejně dlouhých polích (85 + 50 + 96 metrů) s průvěsem 1,26 metru. Nová lávka byla předána do užívání 7. července 1984. Její železobetonové díly byly zavěšené na soustavě 156 ocelových lan povrch je z plastbetonu a saduritu. Lávku projektoval ing. Jiří Stráský se svými spolupracovníky. V případě potřeby mohla sloužit i vozidlům záchranného systému. V roce 1998 byla uzavřena a celkově opravena. V sobotu 2. prosince 2017 se zřítila do Vltavy.

V listopadu 2019 začala stavba lávky nové. Za 150 milionů korun ji postavila společnost SMP CZ. Nová lávka je širší a vyšší než ta původní, je 256 metrů dlouhá a 4 metry široká. Využívá jednoduché ocelové konstrukce spojitého nosníku se dvěma návodními pilíři. Pozoruhodná je mostovka z tropického dřeva Azobe a integrované osvětlení v zábradlí, které je sklopné pro případ povodně. Návrh vytvořili architekt Libor Kábrt, ing. Lukáš Vráblík a Gabriela a Martin Elichovi. Lávka je určena pěším a cyklistům, ale v případě potřeby po ní může projet i vozidlo záchranné služby. Pro veřejnost byla otevřena 23. října 2020. Teprve v březnu 2021 byla úředně pojmenována

Lávka v Královské oboře

Kamenickou ulici spojuje s Královskou oborou lávka, která překlenuje železniční trať Praha - Kladno.

Lávka u Pecky

U vrchu Pecka vede přes trať dnes již zrušené vlečky do papírny u Císařského mlýna lávka spojující Mlýnskou ulici s Královskou oborou.

Kam dál?

Kromě lávek je v Bubenči i několik mostů: dva již zanikly, tři překlenují plavební kanál, zbývající jsou železniční nebo silniční.