Trojská lávka

Trojská lávka překlenuje v říčním km 44,83 neregulované koryto Vltavy a spojuje bubenečský Císařský ostrov s Trojou.

Katastrální hranice vede přibližně středem vodního toku.

Městská část: Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč, Troja

Přehled historických názvů Trojské lávky:

  • od roku 2021 Trojská lávka

Pojmenování Trojské lávky, která spojuje od roku 1984 bubenečský Císařský ostrov s Trojou, bylo dlouhou dobu neoficiální. Teprve v březnu 2021 byl již vžitý název na návrh pražské místopisné komise schválen úředně.