Ukrajinských hrdinů

Ulice Ukrajinských hrdinů vychází ze Skakunova mostu a vede severozápadním směrem na náměstí Borise Němcova.

Kód ulice: 2969726
ZSJ: Starý Bubeneč
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 170 m


Budovy v ulici:

  • 1/111, 3/247, 5/622
  • 2/1097, 4/4736/19, čp. 1038, čp. 1039, čp. 1040, čp. 1041, čp. 1042

Přehled historických názvů:

  • 1900-1940 Korunovační
  • 1940-1945 Goethova / Goethestrasse
  • 1945-2022 Korunovační
  • od roku 2022 Ukrajinských hrdinů

Ukrajinští hrdinové - název připomíná všechny, kteří v roce 2022 bránili svou zemi před ruskými okupačními vojsky


Ulice Ukrajinských hrdinů vznikla oddělením krátkého úseku Korunovační ulice mezi mostem nad železniční tratí Praha - Kladno (nově pojmenovaným podle Vitalije Skakuna) a náměstím Borise Němcova. Přejmenování části komunikace navrhl v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu zastupitel městské části Praha 6 Libor Bezděk. Záměr byl schválen pražskou místopisnou komisí a 24. března 2022 zastupitelstvem hlavního města. Nový název podle Bezděka kromě válečných hrdinů roku 2022 připomíná rovněž vojáky 1., 2. a 3. ukrajinského frontu, kteří v roce 1945 podíleli na osvobození Československa. Tato část Korunovační ulice byla pro přejmenování vybrána zcela záměrně. Sídlí zde velvyslanectví Ruské federace, které po změně jména náměstí Pod kaštany začalo ve své adrese místo náměstí Borise Němcova uvádět Korunovační ulici. Domy čo. 31-36 byly přečíslovány a obdržely nová čísla 1-6.