Autobusová linka 125

Provoz autobusové linky č. 125 byl zahájen 1. září 1959 v trase Bořislavka - Revoluční. V úseku Bořislavka - U Matěje nahradila zrušenou trolejbusovou linku č. 51 a dále zajistila nové spojení části Dejvic (oblast Julisky a Santinky) a Bubenče s centrem Prahy. V průběhu své existence stopětadvacítka změnila několikrát rozsah provozu a v Bubenči i svoji trasu. Dočasně byla také přečíslována nebo rozdělena na dvě linky. Kvůli silné individuální dopravě v Korunovační ulici (a jistě i z finančních důvodů, což je zřejmé z letního omezení v roce 1992) byl její provoz 26. února 1993 ukončen. Číslo 125 zůstalo dlouhou dobu neobsazeno. Znovu se na mapě autobusových linek objevilo až 1. října 2010, avšak v jihovýchodní části Prahy.

- 1. září 1959 - zahájení provozu

zastávky: Bořislavka - Hanspaulka - Dyrinka - Špitálka - U Matěje - Juliska - Na Santince - Zelená - Pohraniční stráže - Revoluční
trasa: náměstí Bořislavka - Kladenská - U Dejvického rybníčku - Na pískách - Šárecká - Na Šťáhlavce - náměstí Na Santince - Zelená - A. A. Ždanova - náměstí Svobody - Československé armády - Jaselská - Pod kaštany - náměstí Pod kaštany - Korunovační - Letenský tunel - Švermův most - (a dále jednosměrně) Řásnovka - Klášterská - Na Františku - nábřeží Kyjevské brigády - Nové mlýny - Lannova

- 15. prosince 1960 - změna trasy v bubenečském úseku

zastávky: ... - Zelená - J. M. Sverdlova - Sibiřské náměstí - Wolkerova - Letenské náměstí (v Korunovační ulici) - ...

trasa: ... - Zelená - A. A. Ždanova - Rooseveltova - Sibiřské náměstí - Wolkerova - náměstí Pod kaštany - ...
Koncem roku 1960 byla dokončena rekonstrukce Wolkerovy ulice, která probíhala již od roku 1958, a linka 125 mohla začít jezdit přes Starý Bubeneč.

- 17. června 1963 - vznik posilové linky 131

Kvůli vysoké přepravní poptávce byl úsek U Matěje - Revoluční posílen novou linkou č. 131, a to až do 1. října 1967.

- 20. listopadu 1967 - omezení provozu

Kvůli menšímu přepravnímu zatížení a částečnému souběhu s linkou č. 131 byla v úseku Bořislavka - Na Santince provozována v ranní přepravní špičce pracovního dne pouze část spojů.

- 1. února 1971 - přečíslování linky

V období od 1. února 1971 do 9. května 1974 patřila linka číslo 125 mezi takzvané překryvné linky s novým označením 225.

- 26. srpna 1974 - obnovení provozu všech spojů v celém úseku

Od 26. srpna 1974 byly všechny spoje opět vedeny v trase Bořislavka - Revoluční.

- 16. února 1976 - rozdělení na 2 linky

Dne 16. února 1976 se linka číslo 125 rozdělila na dvě různé linky označené čísly 125 a X-125. Linka číslo 125 byla vedena v původní trase Revoluční - Bořislavka v celotýdenním provozu. Spoje linky X-125 jezdily v úseku Revoluční - Na Santince pouze v přepravních špičkách pracovního dne (v roce 1977 pravděpodobně jen v ranní špičce pracovního dne). Tato změna však byla jen dočasná a 13. srpna 1978 došlo k opětovnému sloučení obou linek. Linka číslo X-125 ukončila provoz a všechny spoje linky číslo 125 znovu obsluhovaly celý úsek Bořislavka - Revoluční.

- 13. srpna 1978 - změna trasy v bubenečském úseku

zastávky: ... - Zelená - Nádraží Bubeneč - Sibiřské náměstí - ...
trasa: ... - Zelená - A. A. Ždanova - U hřbitova - Maďarská (jen do centra) - Goetheho - Sibiřské náměstí - ...
Na konci sedmdesátých let minulého století byla nástupní zastávka Revoluční přemístěna z ulice Nové mlýny do ulice Řásnovka.

- 15. února 1986 - změna trasy v bubenečském úseku

zastávky: ... - Zelená - J. M. Sverdlova - Sibiřské náměstí - ...
trasa: ... - Zelená - A. A. Ždanova - Rooseveltova - Sibiřské náměstí - ...

- 1990 - změna názvů zastávek

V roce 1990 byla přejmenována zastávka J. M. Sverdlova na Rooseveltovu, konečná v Revoluční byla nově označena jako Řásnovka podle názvu ulice, kde se nacházela.

- 1992 - omezení provozu

V létě roku 1992 byla linka v provozu jen v pracovních dnech do dvaceti hodin.

- 26. února 1993 - ukončení provozu linky

Provoz linky 125 byl definitivně ukončen a její spoje byly převedeny na linku 131.Zdroj:
- https://www.tram-bus.cz/mhd-praha/autobusy/linky-autobusu/denni/linky-100-149/linka-125/