Vodárny

Zdrojem pitné vody v Bubenči byly před vznikem vodovodu prameny, studánky a studny.

Vodovod byl v Bubenči nejdříve zaveden v jeho horní části, která byla 1. června 1887 prostřednictvím Letenské vodárny napojena na pražskou vodovodní síť. V roce 1890 byla zřízena ještě spojka zvaná na Orlíku, kterou byla přiváděna voda z vodojemu na Petříně.

V roce 1901 byl postaven bubenečský obecní vodovod. Jeho zdrojem byl pramen nacházející se ve štěrkopískových terasách na jižním svahu rokle na Struhách (park Willyho Brandta). V domě čp. 200 v Bučkově (Rooseveltově) ulici se nacházela čerpací stanice, která vodu pomocí trojčité pumpy poháněné plynem čerpala ze studny. Později sem byl instalován elektrický pohon s dvěma jednočinnými pumpami. Potrubím pak byla voda přiváděna do třinácti stojanů v ulicích Bubenče a do Bubenečské vodárenské věže na dvoře školy v Korunovační ulici. Zařízení pracovalo až do roku 1914, kdy byly zahájeny dodávky vody z Káraného. Poté byla až do roku 1927 vodárna v činnosti pouze při poruše káranského vodovodu. Čerpací stanice čp. 200 byla zbořena v roce 1933 při výstavbě mateřské školy, vodárenská věž zanikla v roce 1959.


Zdroj:

  • Pražské vodní věže; Jaroslav Jásek, Jaroslav Beneš; VR - Atelier; 2000
  • Po stopách pražského vodárenství; Milan Polák, Dagmar Broncová, Jiří Čížek a Martin Havlice; Milpo media s.r.o.; 2015