Výdechy technických zařízení

Na různých místech v Bubenči se nacházejí stavby, které zakončují větrací šachty technických zařízení. Některé z nich se už za dobu své existence staly technickými památkami nebo byly již od počátku navrženy jako umělecká díla.

Nejstarším výdechem je jedna ze čtyř téměř čtyřicetimetrových šachet Rudolfovy štoly, která je vyvedena na povrch v Čechově ulici před domem č. 282/12. Je zakončena drobnou zděnou stavbou, která ovšem nepochází z doby budování štoly (1584-1593).

Na povrch ústí v Královské oboře a na Výstavišti odvětrání kmenové kanalizační stoky, která vede do čistírny odpadních vod. Tři štíhlé zelené sloupy stojí u hlavní cesty v severní části Stromovky (po čtvrtém, který byl už v areálu Výstaviště, zbyla jen poškozená patka). V roce 2018 prošly celkovou renovací, která jim navrátila jejich historickou podobu. Byly opískovány, ošetřeny antikorozní úpravou a znovu byly vyrobeny chybějící části. U této cesty vedoucí podél železniční trati se nacházejí také čtyři nízké cihlami obložené výdechy a také dva silnější zděné sloupy, z nichž jeden je obložený kamenem. Jeho dvojče pak najdeme na Výstavišti nedaleko místa, kde stávala horská dráha.

Dva betonové válce slouží jako požární výdechy Bubenečského tunelu. První, umístěný u křižovatky ulic Milady Horákové a U Vorlíků, je nižší a pouze porostlý rostlinami. Druhý, téměř 19 metrů vysoký objekt v ulici Nad Královskou oborou byl v roce 2019 přeměněn na umělecké dílo s názvem Eccentric Gravity.