Plastika Eccentric Gravity

Bubeneč, Nad Královskou oborou

Bubenečský tunel je odvětráván dvěma mohutnými betonovými výdechy. Jeden z nich, dosahující výšky téměř 19 metrů, stojí v ulici Nad Královskou oborou (druhý je u křižovatky ulic Milady Horákové a U Vorlíků). V roce 2019 byl přeměněn na umělecké dílo. Česko-argentinský autor Federico Díaz zde vytvořil plastiku s názvem Eccentric Gravity. Betonový povrch válce byl zakryt speciálním pláštěm s reliéfem, který tvoří 176 jedinečných betonových panelů, každý o rozměrech 2,35 x 1,30 metru a váze více než jedné tuny. Finální podobu jednotlivých reliéfů vymodeloval plně automatizovaný robot v pískové formě, do které se naléval beton. Vizuální ztvárnění jejich povrchu čerpalo inspiraci z parabolických tvarů a gravitačních křivek.