Přívozy

Kromě administrativní hranice mezi Bubenčem a Trojou, dříve Předním a Zadním Ovencem, představovala Vltava odjakživa mezi oběma obcemi i skutečnou komunikační překážku. Ta mohla být při nízkém stavu vody překonána na brodu jinak bylo třeba použít plavidlo. Existence pravidelné lodní dopravy prostřednictvím přívozů je doložena až v 19. století.

Mezi velmi známé a hojně využívané patřil trojský přívoz, který spojoval Císařský ostrov a Troju. V mapách se objevuje od roku 1890, ale nelze vyloučit, že vznikl jako soukromý už v 17. století v souvislosti se stavbou trojského zámku. Od roku 1928 měl na dně položen řetěz, převážely se tu osoby i povozy a běžné jízdné bylo 10 haléřů. Po otevření zoologické zahrady byl přívoz hojně užíván jejími návštěvníky. Provoz tu býval velmi silný, a tak se tu používaly i tři prámy. Když byl malý stav vody, spojovaly se prámy za sebe do řady a vytvářely tak jakýsi loďkový či prámový most. Občas tu býval jako posila pro zvládnutí rekreačního provozu zřizován pontonový most, který stavělo ženijní vojsko. Přívoz přestal jezdit 20. července 1974 odpoledne, když se z holešovického překladiště uvolnily čtyři nákladní čluny a narazily do Trojského jezu, který vážně poškodily. Po mnoha letech různých provizorií pak byl v roce 1984 umožněn přechod Vltavy přibližně v místě bývalého přívozu po nové lávce. Přívoz byl opět v provozu pod označením P8 v letech 2018-2020, kdy sloužil jako náhrada za Trojskou lávku, která se koncem roku 2016 zřítila.

V návaznosti na trojský přívoz zajišťoval cestu mezi oběma vltavskými břehy také přívoz bubenečský, který byl již v roce 1820 zobrazen na kresbě malíře Antonína Pucherny. U Císařského mlýna překonával původní jižní rameno Vltavy, dnešní Malou říčku a zanikl v souvislosti s výstavbou plavebního kanálu v letech 1899-1901, kdy byl Císařský ostrov zpřístupněn mostem.

Mezi další známé přívozy na území Bubenče se řadí dva, které spojovaly Císařský ostrov s levým vltavským břehem. V letech 1892-1900 měl být v provozu přívoz od usedlosti Majorka v dnešní ulici Pod Paťankou a v letech 1892-1958, možná jen v některých obdobích, přívoz z Podbaby (blíže k ulici V Podbabě) na severní cíp ostrova.