Území Bubenče

Bubeneč leží severovýchodně od Pražského hradu, na levém břehu spodního toku Vltavy při jejím průtoku Prahou. Jeho území o rozloze 4,44 km² je zastavěno bloky obytných domů, vilami a v okolí Papírenské ulice průmyslovými budovami. Na jeho katastru se nachází celá Královská obora, celé Výstaviště a celý Císařský ostrov. Historické jádro obce je tvořeno zástavbou v okolí Krupkova náměstí.

Bubeneč přímo sousedí s Dejvicemi, Holešovicemi a Trojou. Na Špejchaře se dotýká území Hradčan, v Podbabě katastru Sedlce.

Hranice tvoří:
- s Dejvicemi: Vltava mezi Císařským ostrovem a Dejvicemi, ulice Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, ulice Dejvická, Jaselská a Pelléova,
- s Holešovicemi: ulice Milady Horákové, Letenské náměstí, ulice Veletržní a Kamenická, jižní okraj Královské obory, ulice U Výstaviště, jižní okraj náspu železniční tratě, Vltava mezi Císařským ostrovem a Holešovicemi,
- s Trojou: Vltava mezi Císařským ostrovem a Trojou.

Bubeneč je rozdělen mezi městské části Praha 6 (48 % plochy) a Praha 7 (52 % plochy) a skládá se ze sedmi základních sídelních jednotek: Nový Bubeneč, Náměstí Svobody, Starý Bubeneč, U Sparty, Královská obora, Císařský ostrov I a Císařský ostrov II.

Nový Bubeneč

Území ohraničené ulicemi Podbabská, Jugoslávských partyzánů, Rooseveltova, Sibiřské náměstí, Goetheho a železniční tratí.  

Náměstí Svobody

Území ohraničené ulicemi Dejvická, Jaselská, Bubenečská, Českomalínská, Rooseveltova a Jugoslávských partyzánů. 

Starý Bubeneč

Území ohraničené ulicemi Jaselská, Pelléova, Milady Horákové, dále hranicí městských částí Praha 6 a 7, Sibiřským náměstím a ulicemi Rooseveltova, Českomalínská a Bubenečská. 

U Sparty

Území ohraničené ulicemi Milady Horákové, Kamenická, U akademie, Nad Královskou oborou a hranicí městských částí Praha 6 a 7. 

Královská obora

Královská obora (bez části mezi Vltavou a železniční tratí) a Výstaviště

Císařský ostrov I

Část Císařského ostrova (západní část patřící Praze 6) a průmyslové areály u ulic Mlýnská, Papírenská, Podbabská a Pod Paťankou.   

Císařský ostrov II 

Část Císařského ostrova (východní část patřící Praze 7), část Královské obory mezi Vltavou a železniční tratí a sportoviště u ulice Za Císařským mlýnem.  

Bubeneč 6 a Bubeneč 7

Katastrální území Bubenče je rozděleno na dvě územně technické jednotky.