Vodní prvky ve Stromovce

Nedaleko Šlechtovy restaurace se od 19. století nachází kamenná kašna ze sliveneckého mramoru. Původně sloužila jako napajedlo pro koně čekající u stanoviště kočárů, po druhé světové válce se ovšem stala nepotřebnou a bez údržby zcela zpustla. Byla částečně zasypána hlínou a na několika místech dokonce praskla. V letech 2016-2017 prošla důkladnou rekonstrukcí a dnes je opět naplněna vodou.

V horní části Stromovky u Místodržitelského letohrádku je pod stromy mezi keři malý oválný betonový bazén. Je zcela bez ozdob, je naplněn vodou, ovšem bez cirkulace. U něj se nachází již nefunkční menší pumpa.

V roce 2009 vznikl nedaleko Výstaviště u ohradní zdi pod železniční tratí malý cihlový domek, který chrání zdejší studánku. Voda z ní není pitná (proto je označována jménem "psí studánka") a pramen je údajně velmi slabý. Druhá oborní studánka - Světička, se nachází na opačné straně parku.

Návštěvníkům Stromovky slouží pítka umístěná u vchodu z Ovenecké ulice, naproti bývalé myslivně čp. 11, u hlavní cesty pod Vozovnou a u Rudolfova rybníka. Poslední jmenované je zabudované v kameni.