Malá říčka

Původní levostranné meandrující rameno Vltavy bylo při regulaci řeky v letech 1899-1902 u Císařského mlýna zasypáno. Jeho pozůstatkem je parková vodní plocha zvaná Malá říčka. Ta je napájená vodou z plavebního kanálu a na opačné straně ukončena hrází. Za ní pak pokračuje již jako potok, který před Císařským mlýnem vtéká do potrubí, zleva se k němu připojuje rovněž podzemím vedený potok Dejvický, prochází pod plavebním kanálem a Císařským ostrovem a ústí do přirozeného řečiště Vltavy.