Potoky

Bubenečský potok

Bubenečský potok, kolem jehož dolní části se usadili první středověcí osadníci, vytvořil ve starších čtvrtohorách (pleistocénu) hlubokou brázdu v západní části Letenské pláně. Ta směřovala od jihu k severu, přibližně v prodloužené ose Čechova mostu a byla později zarovnána sprašovými hlínami a starými násypy do jednotné úrovně. Brázda byla podrobně geologicky prozkoumána v rámci přípravných prací pro podzemní dráhu v roce 1938 akademikem Q. Zárubou. Pokračováním starého pleistocénního údolí byla erozivní brázda Bubenečského potoka, který tekl někde v místech tréninkového hřiště AC Sparta, dále částí ulice Na Zátorce na náměstí Pod kaštany, odkud směřoval ke Schwaigerově ulici. Bubenečský potok zde v určitém období napájel rybník, který se nacházel uprostřed obce. Po opuštění rybníka pokračoval kolem hostince Na Slamníku Gotthardskou ulicí ke Stromovce, kde se vléval do vltavského ramene. Koryto potoka je vyznačeno například na plánu z roku 1769 od J. Daniela Hubera. 

Z pohledu trasy potoka je zajímavé jméno ulice Na Zátorce. Zátorám, vlastně zátvorám, se dříve říkalo místům u břehu toků, kde při jarním tání docházelo k hromadění ledových ker a vytváření přírodních překážek. Malé zátory - zátorky mohly při březích Bubenečského potoka vznikat, zvláště proto, že celé údolí bylo obráceno k severu.

Dejvický potok

Dejvický potok, označovaný též jako Veleslavínský, pramenil nedaleko středu Veleslavína. Připomíná ho název jedné z tamních ulic - Potoční a rovněž jezírko v areálu veleslavínského zámku. Jeho tok dále pokračoval přes Vokovice a Dejvice do Bubenče. Na bubenečském území procházelo jeho koryto náměstím Interbrigády, Maďarskou a Mlýnskou ulicí k Císařskému mlýnu, kde se potok vléval do vltavského ramene. Za viaduktem v Mlýnské ulici lze ještě dnes spatřit zbytek na povrchu tekoucího potoka.

Bezejmenný potok

Dodnes existující malý bezejmenný potok, který pramení v parku Willyho Brandta a lemuje Chittussiho ulici, ústil u "Sanatoria dr. Kramera pro nervosní", dnešní nemocnice Bubeneč, z pravé strany do Dejvického potoka.