Rybníky

Rybník na návsi

Rybník, který se nacházel uprostřed obce v místech dnešního "nádvoří" souboru panelových domů mezi ulicemi Schwaigerova a K Starému Bubenči, byl napájen Bubenečským potokem. O době založení rybníka nejsou dochovány písemné zprávy, ale je pravděpodobné jeho raně středověké stáří. Písemná zpráva z roku 1719 uvádí, že rybníček na návsi je v majetku obecním a postačuje k násadě čtyř kop ryb. Tato umělá vodní nádrž byla zrušena až v polovině 19. století.

Rybníky v Královské oboře

V roce 1547 byl v Královské oboře u jižní ohradní zdi zřízen rybník s výměrou 21 hektarů, v jehož středu byl kruhový ostrov. V letech 1581-1593 v době panování císaře Rudolfa II. (1576-1612) byl rybník výrazně rozšířen a byly vybudovány další tří menší za účelem chovu pstruhů a vodního ptactva. Rybník byl původně napájen vodou pomocí čerpadla poháněného vodním kolem odněkud z Holešovic. V roce 1593 jej spojila s Vltavou štola, kterou Rudolf II. nechal pro jeho zásobování prokopat pod Letnou. Po třicetileté válce (1618-1648) se z rybníků stala bažina a štola byla zanesena závaly. V letech 1689-1693 byl na břehu vybudován altán a současně byl na ostrově uprostřed rybníka zbudován malý pavilonek. Z roku 1792 je zmínka o vypuštění rybníka a zřízení tanečního parketu na jeho dně. Začátkem 19. století byl velký rybník zrušen a postupně nahrazen několika menšími rybníčky. Na dně velkého rybníka byl kolem roku 1885 založen podle zahradníka Karla Rozínka současný rybník, geometricky řešený růžový sad a zbudován podchod. V roce 1974 proběhla rekonstrukce rybníků a byly zvýšeny zaplavované plochy původního dna rybníka. Pokus o jejich rekonstrukci a vyčištění se však nezdařil - dno dnes největšího rybníka bylo vybetonováno, tím se zahradila i strouha, která odváděla přebytečnou vodu. Rybníky se postupem času zanesly bahnem a byly v dezolátním stavu. V letech 1997-2000 proběhlo kompletní vyčištění všech rybníků a byly obnoveny břehy.

Z původního velkého Rudolfova rybníku, jehož tehdejší hráze ve tvaru podkovy a ostrůvek tzv. dubový pahorek se dochovaly dodnes a jsou velice dobře rozpoznatelné, je dnes v Královské oboře 6 menší ch rybníků - Rudolfův, Zelený, Šestáček a Rozínek (názvy vybraly v roce 2001 pražské děti) a 2 dosud nepojmenované, které vznikly v roce 2016 na nejvíce podmáčených místech. Hladina těchto rybníků je téměř o pět metrů níže než bývala hladina velkého rybníka. Přitékají do nich podzemní a dešťové vody a z Rudolfovy štoly také voda z Vltavy. Do rybníku Rozínek ústí potok vycházející na povrch poblíž domku bývalé ledárny. Ze Zeleného rybníka odtéká voda kanálem, který u psí loučky vchází do podzemí a vtéká do Malé říčky.