Rybník na návsi

Na dolní návsi se kdysi nacházel rybník napájený Bubenečským potokem. Doba jeho založení není známa, ale je pravděpodobné jeho raně středověké stáří. Písemná zpráva z roku 1719 uvádí, že rybník je v majetku obecním a postačuje k násadě čtyř kop ryb. Koncem dvacátých let 19. století však připomínal spíše močál. V roce 1831 ho proto zemští stavové jako místní vrchnost nechali upravit. Rybník byl nákladem 268 zl. a 19 1/2 kr. vyčištěn, vydlážděn a opatřen pevným břehem. Mělo se ovšem za to, že stále v čase moru a epidemických nemocí přispíval k šíření nákazy. Obecní správa tedy rozhodla o jeho zrušení, k čemuž došlo v polovině 19. století. O plochu rybníka bylo rozšířeno prostranství, na kterém je dnes "nádvoří" souboru panelových domů mezi ulicemi Schwaigerova a K Starému Bubenči.Zdroj:
- Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy; PhDr. Václav Vojtíšek; Hlavní město Praha; 1923
- https://sbirky.ngprague.cz/dielo/CZE:NG.O_4745