Ostrůvky

Kromě největšího pražského ostrova - Císařského, se v Bubenči nacházejí ještě tři ostrůvky. Jeden v neregulovaném říčním korytu Vltavy a dva na rybnících v Královské oboře.

Další malý ostrov, který byl uprostřed historického Rudolfova rybníku, již sice není obklopen vodou, ale dodnes existuje. Vznikl roce 1689, kdy byl navezen do středu velkého rybníka a o dva roky později na něm byla zbudována besídka s mostkem. V současnosti je známý pod názvem Dubový pahorek.

Tzv. Ptačí ostrov leží ve vltavském rameni mezi Císařským ostrovem a trojským břehem. Někdy bývá označován také jako Povodňový. Je tvořen štěrkopískovým sedimentem a nad hladinu vystupuje jen málo. Trvale existuje od povodně v roce 2002, od té doby se ale jeho poloha i rozloha mnohokrát změnily. Výrazná proměna nastala při povodni v roce 2013, kdy bylo do okolí ostrova naneseno velké množství materiálu. Významně se zvětšila jeho rozloha i výšková členitost. Ke konci roku byly naplaveniny Povodním Vltavy odstraněny jako povodňová škoda a rozměry ostrova se vrátily k předchozímu stavu, i když v mírně pozměněné poloze. Ostrůvek je pokrytý nízkou vegetací. Pravidelně zde nocují vodní ptáci, zejména rackové a kormoráni.

V rybníku Slunečnice v Královské oboře, který byl vybudován v roce 2017 na místě nejvlhčích částí dna bývalého Rudolfova rybníka, je bezejmenný ostrůvek. S pevninou jej spojuje na laně upevněný dřevěný prám, díky kterému je ostrov přístupný veřejnosti. Travnatá plocha je udržována a uprostřed stojí vzrostlá metasekvoje čínská.

Pouze ptactvu naopak slouží nedaleký ostrov ležící v Zeleném rybníku. Ostrůvek s několika stromy a hustou vegetací existuje nejméně jedno století.Zdroj:
Atlas málo známých pražských ostrovů; Anna Krusová; Česká geografická společnost; 2021