Bubeneč mimo Prahu

Křivsoudov - Lhota Bubeneč

Součástí této obce, která se nachází v okrese Benešov, je místní část Lhota Bubeneč. Nedaleko odtud se začal v dubnu 1939 budovat úsek protektorátní dálnice D1 číslo 11/1 Bernartice - Lhota Bubeneč. Byl 5 km dlouhý a bylo na něm při zemních pracích poprvé použito lžícové rypadlo. Po válce zůstal z velké části rozestavěn. 


Lukavec

V katastru městyse Lukavec, který leží v okrese Pelhřimov na Vysočině, se nachází Bubenečský rybník. Pojmenování se patrně vztahuje k 15 km vzdálené Lhotě Bubeneč.  


Plzeň

Na základě rozhodnutí výboru a souhlasu právovárečníků byl 28. dubna 1839 zakoupen právovárečnými měšťany pozemek na pražském předměstí Plzně v místech, kterému se původně říkalo Na Bubenči nebo Bubenečský vrch. Dnes tu stojí varny pivovaru Prazdroj. Pozemek byl vybrán proto, že zde byla k dispozici, na rozdíl od druhé uvažované lokality Lochotína, dobrá měkká pramenitá voda a pískovcová skála k vybudování kvalitních pivovarských sklepů. 


Pardubice

Název Bubeneč ze starých Pardubic dnes již skoro nikdo nezná. Dříve označoval komplex tří budov, z nichž jedna sloužila jako hostinec. Býval tu velký sál, kde se hrávalo loutkové divadlo pro děti a pořádaly taneční zábavy. Budova zaujímala téměř celou šířku mezi Pernerovou a Sladkovského ulicí, ale svým průčelím a vchodem byla obrácena k jihu. Její severní fronta byla nasměrována do dnešní Sukovy třídy. Bubeneč ustoupil po roce 1945 asanaci a výstavbě nových obytných domů. V historii pardubického fotbalového klubu čteme následující: ... Studenti odrůstali, počet členů ze všech vrstev se rozšiřoval, a tak 4. září 1921 změnila Studentská XI. jméno na AFK Pardubice. Na valné hromadě v klubovně lázní Bubeneč (konec Pernerovy ulice) byly podány tři návrhy na název příštího klubu: AFK, AC a SK Slávie. ... ... Rok 1922 proběhl hlavně v náročném budování hřiště pod Bubenčem (dnešní Letní stadión) ... ... V roce 1930 bylo rozhodnuto o sportovní výstavě v Pardubicích a AFK ztratil své pracně vybudované hřiště pod Bubenčem. ... 


Zahrádka

Obec nedaleko Humpolce, která zanikla v roce 1976 v souvislosti se vytvořením přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. V historii tělovýchovné jednoty obce Zahrádka je tato zmínka: ... Tělocvičná jednota se účastnila všech poválečných sletů, činnost však byla za druhé světové války pozastavena, ale po roce 1945 opět obnovena. Před druhou světovou válkou se počet členů pohyboval kolem sedmdesáti. Byly pravidelně pořádány cvičební besídky a akademie a v letních měsících byla cvičení posílena účastí žákovské kolonie Bubeneč, který pravidelně tábořil v Kobylím dole. ...


Lenešice

V obci Lenešice, která se nachází nedaleko Loun, najdeme ulici Bubeneč


Bubenečský kopec

Jedná se o dlouhý a poměrně prudký úsek silnice z Hlinska do Kameniček a Jeníkova označovaný jako Bubenečský kopec