Smetiště

Ještě na začátku 20. století nebylo v Bubenči žádné místo, kde by bylo možné "legálně" odkládat odpad. Teprve v roce 1906 schválilo městské zastupitelstvo koupi a úpravu pozemku při Podbabské silnici na západní hranici katastru. Tento prostor začal sloužit pro ukládání popele a smetí. V následujícím roce zde byl na náklad obce vystavěn domek čp. 267, který byl propůjčen za příbytek dozorci smetiště. Stavba se nacházela v místě dnešního domu čp. 150 na křižovatce ulic Jugoslávských partyzánů, Čínská a Terronská. Popisné číslo 150 tehdy patřilo hostinci U Modré růže, který stál jižně od smetiště, a který vlastnili Karel Hajný (1895-1906), Václav Potůček (1906-1910) a Antonín Kotva (od roku 1910). Oba objekty zanikly zřejmě kolem roku 1935 v souvislosti se zastavěním této oblasti. Nový činžovní dům, který vznikl na místě původního domku strážce smetiště, je na některých mapách označen číslem 267, nakonec mu však bylo přiděleno čp. 150 pocházející ze sousedního hostince.