Astronomický ústav

Bubeneč čp. 80, Ovenecká ulice
zbořeno

V roce 1886 předal profesor Dr. August Seydler tehdejšímu ministru kultu a vyučování baronu Gautschovi při jeho návštěvě Prahy žádost o zřízení prozatimního astronomického ústavu při české univerzitě. Následná vyjednávání o vzniku instituce nakonec trvala tři roky. Podle původního plánu měla být pro činnost ústavu využita vila "Osvěta" čp. 165 na Královských Vinohradech, později mu měla být postavena budova na erárním pozemku ve Stromovce. Teprve v březnu 1889 byla pronajata bubenečská vila čp. 80 v Ovenecké ulici, kterou v té době vlastnil Jan Kindl. V její zahradě byl nákladem 5400 korun na podzim stejného roku postaven pozorovací pavilon. Seydler v roce 1891 ve svých 42 letech zemřel a nahradil jej profesor Dr. Vincent Strouhal, v květnu 1892 se vedení ujal profesor Dr. Gustav Gruss. Astronomický ústav v Bubenči sídlil jen do roku 1900. Do té doby prázdné okolní pozemky byly postupně zastavovány činžovními domy, což omezilo nezbytný volný výhled observatoře. Navíc se ukázalo, že pro provoz takové instituce nejsou vhodné adaptované prostory, ale je třeba objekt k tomu od počátku určený (to se ovšem nikdy nepodařilo realizovat). Novým působištěm se v listopadu 1900 stala smíchovská vila čp. ve Švédské ulici. V současnosti je ústav součástí Matematicko-fyzikální fakulty UK a sídlí v areálu univerzitního kampusu na Pelc-Tyrolce v Libni.


Zdroj:
- https://astro.mff.cuni.cz/historie/default.html