Zahrádkářské kolonie

Zahrádkářské kolonie byly v Praze velmi oblíbené a ve dvacátých a třicátých letech 20. století vznikaly v mnoha čtvrtích, včetně Bubenče. Jejich účelem bylo jednak nouzové bydlení, poskytovaly ale také, zejména za druhé světové války, vítanou možnost vypěstovat si ovoce a zeleninu. V době socialismu pak představovaly určitou formu seberealizace a rovněž dostupnou možnost rekreace uprostřed města.

Jedna z nejstarších pražských kolonií se nacházela U Sparty na území mezi železniční tratí Praha - Kladno, stadionem a dnešní ulicí Milady Horákové. Zrušena byla v roce 1948 a na jejím místě bylo zřízeno hřiště na házenou, které se v zimě používalo jako kluziště, a tréninkové fotbalové hřiště s atletickou dráhou.

Rozsáhlá zahrádkářská osada byla založena kolem roku 1926 na Císařském ostrově. Boudy a chatičky se zde nacházely na třech místech v západní a střední části ostrova. V souvislosti s výstavbou ústřední čistírny odpadních vod dostali majitelé staveb ve dvou menších osadách v západní části v roce 1956 výpověď. Více než 300 příbytků mohlo i nadále zůstat uprostřed ostrova. Tato kolonie, jejíž součástí byly snad už od počátku i čtyři tenisové kurty, zanikla až při povodních v roce 2002.

Již od dob první republiky bylo mnoho zahrádek na území mezi Malou říčkou, Vltavou a sportovním areálem v dnešní ulici za Císařským mlýnem. První z nich zanikly začátkem sedmdesátých let při stavbě budovy u tenisových kurtů, další na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let při rozšiřování atletického areálu. Jen přibližně dvacítka chatek zůstala u jižního konce Malé říčky nedaleko Císařského mlýna až do roku 2002, kdy je smetla povodeň.

Zahrádkářská kolonie byla také na obou stranách Papírenské ulice v úseku mezi průmyslovými areály a bývalými dělnickými domy. V roce 2002 byla poškozena povodňovou vlnou a definitivně zrušena až v letech 2004 (severní část) a 2006 (jižní část).Zdroj:
- https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/