Hřbitovy

Hřbitov u kostela sv. Gotharda

V Bubenči se nejdříve pohřbívalo kolem kostela sv. Gotharda v samém centru obce. Z tohoto původního starého hřbitova se nic nedochovalo. Ve druhé polovině 18. století bylo, hlavně z hygienických důvodů, rozhodnuto o přemístění hřbitova a vybrán byl kostelní pozemek Na Skalce. V roce 1784 se ještě založení nového hřbitova občanům podařilo zastavit peticí a Bubenečským bylo dovoleno pohřbívat u kostela sv. Klimenta v Bubnech.

Hřbitov Na Skalce

Nový hřbitov Na Skalce u oborní zdi za domem ve Wolkerově ulici č. 15 pak začal fungovat roku 1802. Původní kostelní hřbitov byl v provozu ještě další 4 roky. Malý hřbitov Na Skalce sloužil až do roku 1892, zrušen byl v roce 1937 a za druhé světové války byl značně zdevastován. Dnes je na tomto místě klidný, nepřístupný hájek se zbytky bývalého hřbitova, který by měl být pietně upraven.

Hřbitov Bubeneč

V roce 1888 otevřela obec Bubeneč současný hřbitov, pro který vykoupila část pole nazývaného Na struhách. Vybudovala zde byt hrobníka (čp. 84) a chudobinec s izolační nemocnicí (čp. 85). Hřbitov byl v roce 1909 rozšířen o západní část. Jeho součástí je kaple s obřadní síní, kde se občas koná obřad i rozloučení se zesnulými.

Hřbitov se nachází mezi ulicemi Antonína Čermáka, Březovského, Vietnamská a Ve struhách a je dnes centrálním hřbitovem Prahy 6. Je sídlem hřbitovní správy Bubeneč, která zahrnuje hřbitovy Bubeneč, Šárka-Dejvice, Liboc-Vokovice, Břevnov, Střešovice a Ruzyně. Rozloha hřbitova je 1,69 ha a tvoří ho dvě části - starší I. (proti vchodu) rozdělená na 15 oddílů a novější II. (nalevo od vchodu) s 16 oddíly. Na hřbitově je přibližně 300 hrobek, 2200 hrobů a 700 urnových hrobů. Celkem je zde pohřbeno asi 7600 zesnulých.

Na bubenečském hřbitově jsou pohřbeny mimo jiné tyto významné osobnosti:

 • František Krupka - bubenečský farář
 • Antonín Malec - bubenečský kaplan a farář
 • Raimund Kubík - továrník a starosta Bubenče
 • Alois Potůček - stavitel a starosta Bubenče
 • Antonín Šlechta - poslední soukromý provozovatel Šlechtovy restaurace
 • Božena Benešová - spisovatelka
 • Irena Kačírková - herečka
 • František Smolík - herec (urna byla přemístěna na Slavín)
 • Zdeněk Smetana - tvůrce animovaných filmů
 • Jiří Sequens - režisér
 • Cyril Bouda - grafik a ilustrátor  
 • Oldřich Kulhánek - grafik, autor současných českých bankovek

U východní zdi jsou hroby duchovních od sv. Gotharda a společný hrob sester Matky Terezy.