Kostel sv. Gotharda

Krupkovo náměstí

Farní kostel sv. Gotharda byl postaven v klasicistním slohu v roce 1801 stavitelem Matějem Šmahou na místě původního románského kostelíka z první poloviny 12. století. Byl vysvěcen 18. října 1801 pražským pomocným biskupem Vác­lavem Leopoldem Chlumčanským z Přestavlk a Chlumčan. Kostel byl ještě dále upravován, a to v roce 1809 architektem Josefem Zobelem, a později roku 1861.

Stavba je koncipována jako jednolodní s obdélníkovým pů­dorysem. Na východě je půlkruhová apsida a nad vchodem nízká věž s hodinami zakončená bání krytou prejzy (druh střešní pálené tašky). Interiér osvětle­ný velkými okny má rovný trámový strop ze stran upravený do podoby klenby. Hlavní oltář je z dílny Ignáce Michala Platzera, obraz sv. Gotharda na oltáři je od vídeňské malířky Barbary Kraftové a obraz sv. Jana Nepomuckého od Františka Maška.

V ohradní zdi kostela je barokní kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století. Ke kostelu přiléhal hřbitov, který byl zrušen v roce 1888.

Farnost při kostelu sv. Gotharda spadá pod duchovní správu farnosti sv. Antonína.

Od roku 1947 je podle kostela pojmenována ulice vedoucí z Krupkova náměstí ke Královské oboře. Na rozdíl od jména kostela se v úředním názvu ulice píší dvě písmena "t" - Gotthardská.