Socha sv. Jana Nepomuckého

Bubeneč, Gotthardská ulice

Pískovcová barokní socha od neznámého autora představuje sv. Jana Nepomuckého v tradičním oděvu s pozdviženou rukou, ve které chybí kříž. Jemně zpracovaná figura světce byla vytvořena před rokem 1835.

Dílo bylo původně umístěno na dnes již neexistující obecní kamenné kašně, která byla před rokem 1835 vystavěna na dolní návsi, pozdějším Schwaigerově náměstí. V roce 1865 dala obecní správa kašnu opravit a odsouhlasila přemístění sochy. Radní Jindřich Legler, majitel domu čp. 27, zajistil opravu sochy a její přesun na horní náves (Krupkovo náměstí). Později se objevily hlasy, že zvolené místo není pro sochu vhodné. Farář Antonín Malec proto nechal zřídit pro sochu kapli, která byla v bývalé hřbitovní zdi, z levé strany těsně přimknuta ke kostelu sv. Gotharda. Zde postava světce zůstala 30 let. Při úpravách okolí kostela v roce 1906 vyhlédl městský úřad pro sochu místo na svahu kostelního vršku. Tehdy byla figura světce umístěna do pozdně barokní výklenkové kaple zasazené v jižní ohradní zdi kostela. Ta je vzhledem ke své poloze ve svahu přístupná po krátkém schodišti. Kapli rámují pilastry s korintskými hlavicemi nesoucími úseky kládí a je završena rozeklaným segmentovým štítem. Je uzavřena nízkou dekorativní kovanou mříží pravděpodobně z doby kolem roku 1865. Pod konvexně vzdutou spodní římsou štítu je kartuše s novodobým nápisem (po roce 1900) "SV. // JAN NEP."