Hřbitovní kříž

Antonína Čermáka 84/2

U hlavního vstupu na bubenečský hřbitov se nachází vysoký pomník s krucifixem. Kříž na žulovém podstavci stojícím na zděné kruhové základně vznikl již při založení hřbitova v roce 1888. Na přední a zadní straně podstavce jsou černé desky, na kterých je zlatým písmen vyvedený text: AŤ ŽIVI JSME, ČI UMÍRÁME, / PÁNĚ JSME, / PROTO ZAJISTÉ KRISTUS UMŘEL / I Z MRTVÝCH VSTAL, / ABY I NAD MRTVÝMI I NAD ŽIVÝMI / PANOVAL / ŘÍM 14.8.9 a JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ I ŽIVOT: / KDO VĚŘÍ VE MNE, BYŤ TAKÉ / UMŘEL, ŽIV BUDE A KAŽDÝ, / KDO JE ŽIV A VĚŘÍ VE MĚ, / NEUMŘE NA VĚKY.- / JAN XI. 26-26 / L.P. 1888.