Kina

Prvním místem v Bubenči, kde byla pravidelně pořádána filmová představení, bylo Výstaviště. Podle návrhu Osvalda Polívky vznikla v roce 1898 pro Výstavu architektury a inženýrství budova Technického divadla Uránie. Sloužila jako víceúčelový sál, promítací, koncertní a přednášková síň a také jako divadlo. První filmové představení Českého kinematografu se zde uskutečnilo 19. června 1898. V roce 1904 se promítalo při Odborné výstavě truhlářské. Na Jubilejní výstavě roku 1908 se sešly dokonce tři kinematografické podniky: Kinematografické divadlo, Reklamograf pánů Kříženeckého a Maxe Kocka a The Royal Bio Louise Praisse ze Ženevy. V létě roku 1912 zde působil krátkou dobu Boučkův biograf. O rok později se tu v rámci Ovocnicko-zahradnické výstavy konala další filmová představení. Od května 1920 fungoval pod fontánou letní biograf Příroda. Téhož roku promítalo ve střední dvoraně Průmyslového paláce Varieté bio a roku 1921 Bio družiny československých legionářů.

Nejstarším stálým "kamenným" bubenečským kinem byl biograf Koubíček ve Schnellově, dnešní Šmeralově ulici. Majitel domu č. 130/5 a zároveň i provozovatel hostince Josef Frček dal v roce 1911 pro potřeby kina rozšířit a adaptovat taneční sál ve dvoře svého domu. Na jeho západní straně bylo umístěno promítací plátno a pod ním ohrazené orchestřiště. V sedmnácti řadách a v šesti lóžích mohlo sedět až 300 diváků. Hned po adaptaci pronajal kinosál filmovému průkopníkovi a nadšenci Václavu Koubíčkovi. Ten však za nešťastných okolností ztratil licenci k provozování kina a brzy nato zemřel. Od roku 1922 provozoval kino Svaz skautů pod názvem Edison. Pozdějším majitelem se stal Československý červený kříž a 5. září 1929 zahájil slavnostní premiérou filmu Samarit. Na konci třicátých let přestalo kino promítat a dlouhá léta zde bylo skladiště. Po roce 1994 by prostor adaptován pro kulečníkový klub.

Začátkem dvacátých let fungovalo v domě čp. 170 na roku ulic Nad Královskou oborou a Schnellova (Šmeralova) Bio Sokol provozované tělocvičnou jednotou Sokola Bubeneč.

V letech 1927-1928 byla v Terronské ulici postavena funkcionalistická budova koleje Carlton s kinosálem. Provoz suterénního biografu byl zahájen 31. srpna 1928 a v licenci Sokola fungovalo kino až do listopadu 1938 pod názvem Carlton. Tehdy bylo přejmenováno podle československého obrněného vlaku na Orlík. Po nákladné rekonstrukci v sedmdesátých letech byl sál kina v srpnu 1976 zaplaven až po opěradla sedadel vodou a na delší dobu vyřazen z provozu. Definitivně kino ukončilo provoz v roce 1992. Dnes se zde nachází prodejna potravin.

V roce 1924 začalo v Kyjevské ulici v nově postaveném domě Stavebního družstva vojenských gážistů nazvaném Svornost působit divadlo Bohdana Lachmana. Nebylo však úspěšné a v průběhu dvacátých let je vystřídal biograf Svornost. Za druhé světové války fungovalo kino pod názvem Skala, poté mu byl navrácen jeho původní prvorepublikový název. Pro špatný technický stav kino v roce 1994 ukončilo provoz. V současné době je sál působištěm Divadla Spejbla a Hurvínka.

V květnu 1946 zahájilo provoz Přírodní kino ve Stromovce. Nacházelo se v dolní části Výstaviště napravo od dnešní Bruselské cesty. Toto území se ovšem stalo součástí Výstaviště až při vzniku Parku kultury a oddechu v roce 1952, kdy bylo u příležitosti Festivalu pracujících vybudováno nové Letní kino (čp. 158), a to jako víceúčelové zařízení s uzavíratelnou střechou. Fungovalo zde až do povodní v roce 2002, kdy bylo zcela zničeno.

Dne 1. května 1960 začalo promítat Kruhové panoramatické kino Moskva (současné divadlo Spirála). Technologií se jednalo po Moskvě a New Yorku o třetí takové kino na světě. Promítalo se na nekonečnou plochu 300 m2 kruhového hlediště o průměru 20 metrů a byl tak byl vytvářen nepřetržitý a souvislý obraz oklopující diváky stojící uprostřed kruhu.

Kinosál s kapacitou 94 míst je součástí planetária, které bylo ve Stromovce postaveno v letech 1958-1960.Zdroj:
- Kniha o Praze 6; kolektiv autorů; Milpo; 1999
- Zaniklý svět stříbrných pláten, po stopách pražských biografů; Miroslav Čvančara, Jaroslav Čvančara; Academia; 2011
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Film