Spirála

Bubeneč bez čp., Výstaviště

V roce 1991 se na pražském Výstavišti v Bubenči konala Všeobecná československá výstava. Kruhové panoramatické kino Moskva, které fungovalo od 1. května 1960 v dolní části výstavního areálu, bylo při této příležitosti přestavěno na novou divadelní scénu. Jméno divadla odkazuje na konstrukci budovy a spirálové rampy, které představují nosný prvek celého interiéru. Investorem stavby byla Společnost jubilejní výstavy, autory architektonického řešení pak Jindřich Smetana, Jan Louda, Tomáš Kulík a Zbyšek Stýblo. Statiku ocelové konstrukce zajišťovali Antonín Pačes a Vladimír Janata, divadelní technologie navrhli Vladimír Michajlov a Jiří Polidar.

Celý objekt divadla má dvě základní části: mohutný černý válec a zvenku téměř neviditelné obslužné prostory. Uvnitř válce je umístěno netradičně pojaté jeviště a hlediště. Po čtyřech navzájem se prolínajících rampách jsou diváci vedeni na prstence řad sedadel, které v pěti až osmi úrovních, s kapacitou přibližně 800 míst, obepínají centrálně umístěné jeviště. Hmota válce byla vystavěna pomocí ocelové konstrukce, na níž jsou jako vnější plášť navrstveny další ocelové sítě, které stavbě dávají industriální charakter. Provozní prostory jsou umístěné pod úrovní terénu přibližně do dvou křídel písmene "L" a jsou ze dvou stran přimknuty k centrální části. Jejich doplňkový charakter ve vztahu k ústřednímu prostoru je vyjádřen jejich ponořením pod zem.

Při povodních v roce 2002 byla zatopena celá dolní část areálu Výstaviště včetně divadla Spirála, které od té doby chátrá. Někdejší nájemce Výstaviště, společnost Incheba Praha, požádal již v roce 2008 o jeho demolici. V roce 2017 však bylo rozhodnuto o rekonstrukci, která by měla být dokončena v průběhu roku 2023.

Ve Spirále působila nejdříve Laterna animata, obdoba Laterny magiky, později zde byly uváděny především muzikálové inscenace: Jesus Christ Superstar (1994-1998), Evita (1998-2000), Romeo a Julie (2000-2002), Brouci - Evangelium podle Beatles (2001-2002).Zdroj:
- https://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=152
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Spirála