Spirála

Bubeneč bez čp., Výstaviště

V roce 1991 se na pražském Výstavišti v Bubenči konala Všeobecná československá výstava. Kruhové panoramatické kino Moskva, které fungovalo od 1. května 1960 v dolní části výstavního areálu, bylo při této příležitosti přestavěno na novou divadelní scénu. Jméno divadla odkazovalo na konstrukci budovy a spirálové rampy, které představovaly nosný prvek celého interiéru. Investorem stavby byla Společnost jubilejní výstavy, autory architektonického řešení pak Jindřich Smetana, Jan Louda, Tomáš Kulík a Zbyšek Stýblo. Statiku ocelové konstrukce zajišťovali Antonín Pačes a Vladimír Janata, divadelní technologie navrhli Vladimír Michajlov a Jiří Polidar.

Celý objekt divadla měl dvě základní části: mohutný černý válec a zvenku téměř neviditelné obslužné prostory. Uvnitř válce bylo umístěno netradičně pojaté jeviště a hlediště. Po čtyřech navzájem se prolínajících rampách byli diváci vedeni na prstence řad sedadel, které v pěti až osmi úrovních, s kapacitou přibližně 800 míst, obepínaly centrálně umístěné jeviště. Hmota válce byla vystavěna pomocí ocelové konstrukce, na níž byly jako vnější plášť navrstveny další ocelové sítě, které stavbě dávaly industriální charakter. Provozní prostory byly umístěné pod úrovní terénu přibližně do dvou křídel písmene "L" a byly ze dvou stran přimknuty k centrální části. Jejich doplňkový charakter ve vztahu k ústřednímu prostoru byl vyjádřen jejich ponořením pod zem.

Při povodních v roce 2002 byla zatopena celá dolní část areálu Výstaviště včetně divadla Spirála, které velmi dlouho chátralo. Někdejší nájemce Výstaviště, společnost Incheba Praha, dokonce požádal již v roce 2008 o jeho demolici. V roce 2017 však bylo rozhodnuto o rekonstrukci, která by měla být dokončena na podzim 2024. Vznikne zde multifunkční kulturní prostor s názvem Nová Spirála.

Ve Spirále působila nejdříve Laterna animata, obdoba Laterny magiky, později zde byly uváděny především muzikálové inscenace: Jesus Christ Superstar (1994-1998), Evita (1998-2000), Romeo a Julie (2000-2002), Brouci - Evangelium podle Beatles (2001-2002).Zdroj:
- https://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=152
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Spirála