Bubeneč čp. 42

Bubenečské popisné číslo 42 patřilo jednopatrovému domu ve Wolkerově ulici. První stavba na tomto místě vznikla v roce 1798. Rozhodnutím pánů stavů ze dne 5. března bylo Josefu Havlovi umožněno, aby si na kostelním pozemku o rozloze 134 čtverečních sáhů postavil obytné stavení a založil při něm zahrádku. Po Havlovi zdědila domek jeho žena Barbora, která se pak provdala za Matěje Drázdu a domek v roce 1921 prodala za 1300 zlatých Aloisi Pazeltovi, komisaři nápojové daně v Praze. Dalšími majiteli domu a zahrady byli Jan Kreisl, doktor práv (1833-1841), Terezie, manželka Josefa Demartiniho, kominíka v Praze (1841-1858), Vilém Demartini (1858-1863), Marie Demartinová, později manželka Václava Vaníčka, vrchního účetního rady při zemském výboru v Praze (1863-1910). Stavba, která zprava těsně přiléhala k budově bývalé školy čp. 40, byla zbořena koncem sedmdesátých let 20. století a nahradil ji pětipatrový panelový dům čp. 1067.