Restaurace McDonald's

Bubeneč čp. 1130, Milady Horákové 98a
zbořeno

Budova restaurace McDonald's u Sparty vznikla v roce 1998 na místě zrušeného schodiště do patra jižní tribuny. Dostavba této části stadionu byla provedena bez souhlasu architekta Cyrila Mandela, který spolu s Vladimírem Syrovátkou přestavbu sportoviště v šedesátých letech 20. století navrhl. Obestavěný prostor byl větší než původní hmota tribuny a došlo k celkovému narušení průčelí, které bylo založeno na dlouhé klidné linii působící vzdušným dojmem. Kvůli stavbě hotelu na místě tréninkového hřiště byl objekt v roce 2020 zbořen.