Bubeneč čp. 10

Bubenečské popisné číslo 10 patřilo obytnému domu ve Wolkerově ulici čo. 7. Stavba na tomto místě vznikla po roce 1817, kdy Václav Novák, majitel čp. 34, postoupil svému zeti Josefu Hraběti část svého pozemku, na kterém mu pomohl vystavět domek. Nové stavení se zahrádkou dostalo čp. 10 a bylo oceněno na 100 zlatých konvenční měny. Objekt byl později několikrát dostavován. Podle záznamů z 1. října 1869 byla povolena přístavba druhého traktu k dosavadnímu jednotraktovému přízemnímu stavení. Realizoval ji zednický mistr František Pavikovský. O mnoho let později, 26. června 1925, byla povolena nástavba druhého patra a tehdy také vznikla novoklasicistní uliční fasáda. Z června 1928 pochází projekt zahradní úpravy s okrouhlou besídkou. V roce 1935 proběhla adaptace objektu a přístavba dvorní části s funkcionalistickou fasádou. Dvoupatrový dům s podkrovím ukončoval domovní řadu ve střední části Wolkerovy ulice. Nevyužívaná a zanedbaná stavba byla zbořena v roce 2019.