Bubeneč čp. 34

Bubenečské popisné číslo 34 patří klasicistnímu obytnému domu ve Wolkerově ulici. Byl postaven kolem roku 1850 neznámým stavitelem a svým stylem patří do skupiny pozdně klasicistních staveb, které vznikly v okolí kostela sv. Gotharda. V roce 1927 v něm bylo podle projektu Jaroslava Herinka vystavěno podkroví a osazena čtyři vikýřová okna. Dnes řadový jednopatrový dům má šestiosou hlavní fasádu. Nad domovním vchodem ve třetí ose je balkon se železným zábradlím, další vchod je pod sdruženými okny poslední osy vpravo. Ve druhé polovině 20. století byl zcela vlevo ve dvojici oken zřízen vjezd do garáže.

První stavba je na tomto místě doložena již v roce 1788, kdy si na kostelním pozemku Pod skalkou vybudoval Václav Hájek svůj domek. Před zápisem do knih byla stavba oceněna na 339 zlatých a 30 krejcarů. V polovině 19. století, kdy došlo k přestavbě, vlastnili dům Jan Richter (1842-1853) a Jindřich Bittner (1853-1880).