Bubeneč čp. 31

Bubenečské popisné číslo 31 patřilo domu, který stával pod kostelem svatého Gotharda. Jeho vznik se datuje rokem 1786. Tehdy si Jan Růžička vyžádal svolení, aby směl na kostelním pozemku pod hřbitovem postavit domek. Malé stavení, které bylo oceněno na 200 zlatých, mělo dvě světnice, v nichž přebývali nájemníci Jan Svoboda (pecnář) a Jan Viktora (malíř). Po smrti Jana Růžičky roku 1792 připadl majetek jeho dědicům, vdově Anně Růžičkové, Františku Růžičkovi a Floriánu Panznerovi. V pozdější době se v držení nemovitosti vystřídalo více majitelů. Dům byl zbořen někdy po roce 1956 (informace z publikace Zmizelá Praha, dodatky III), je však možné, že úplně zanikl až později, protože až do konce osmdesátých let byla stavba zanesena na státní mapě. Od roku 2007 na jeho místě stojí novostavba s čp. 25, která zasahuje na pozemky původních domů čp. 9, 25 a 31.