Bubeneč čp. 25

Bubenečské popisné číslo 25 patří novostavbě bytového domu v Gotthardské ulici. Ta vznikla v roce 2007 na místě historických objektů čp. 25 (ten byl zbořen začátkem devadesátých let 20. století) a čp. 31 a zahrnuje i další nově postavenou budovu na pozemku původního domu čp. 9.

Zde, přímo pod sv. Gothardem, na kostelním pozemku o velikosti 200 sáhů, si v roce 1783 se svolením purkrabského hospodářského úřadu postavil František Červenka domek čp. 25 o jedné světnici a komoře se zahrádkou. Když chtěl pozdější majitel tesař Josef Novák v roce 1847 přízemní stavení přestavět na patrový dům, žádal kostelní správu o svolení, aby mohl za domem na pozemku využívaném místním farářem zřídit stáj. Svolení mu bylo uděleno pod podmínkou, že stáj zahrne zeminou, aby se kostelní pozemek nezmenšil a navrch bude faráři ročně platit 3 zlaté. Novák ovšem podkopal celý pruh svahu podél svého domu a přibral si díl kostelního pozemku o velikosti 80 sáhů. Tehdejší farář Karel Ulík, s jehož vědomím a svolením ke zcizení pozemku došlo, za to od Nováka přijal dluhopis na 100 zlatých. Další farář Antonín Hora v roce 1854 záležitost vyřešil tak, že přiměl Ulíka, aby daroval 800 zlatých na zvětšení farního beneficia v Bubenči. Pozemek již zůstal majitelům domu čp. 25.