Bubeneč čp. 9

Bubenečské popisné číslo 9 patřilo obytnému domu v Gotthardské ulici čo. 9, který se nacházel na vyvýšeném místě v těsném sousedství zadního traktu školy čp. 26. Dům byl zbořen na přelomu let 2005 a 2006 a stavba, která jej nedlouho poté nahradila, byla nově přiřazena k čp. 25. Bubenečská "devítka" tímto zanikla.

Kdysi byla na tomto místě tzv. Spalboudovská chalupa, kterou podle purkrabského urbáře koupil již před rokem 1597 za 150 kop míšeňských grošů Pavel Krejčí, jehož synem byl Jan řečený Spalbouda. Poloha domku, který později patřil majitelům dvorce čp. 13, byla popisována jako "stranou kostela" nebo "za kostelem". Předtím, než byla postavena fara, vedla cesta z chalupy ke kostelu přímo bez nutnosti obchůzky.