Bubeneč čp. 26

Bubenečské popisné číslo 26 patří budově bývalé obecné a měšťanské školy na Krupkově náměstí. Postavena byla podle projektu Václava Orta v roce 1909. Architektonicky se historizující stavba přizpůsobila starší radnici čp. 8 v těsném sousedství. Dvoupatrová, v podstatě volně stojící budova, je složená ze tří dvoutraktových křídel, obklopujících podélný, doprava otevřený dvůr. Po celé fasádě se uplatňuje bohatá secesní štukatura aplikovaná i ve vestibulu. Jižní fasáda zadního příčného křídla nese bubenečský znak a secesními typy provedený nápis "OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY". Umístěny zde byly I. obecná škola v Bubenči a měšťanská škola chlapecká. Po změně využití bubenečské radnice koncem dvacátých let 20. století byly budovy čp. 26 a 8 vnitřně propojeny a od té doby obě slouží školským zařízením. V současnosti zde sídlí Obchodní akademie Bubeneč.

Na tomto místě kdysi stávala Bečvářovská chalupa patřící k domu čp. 4. Byla patrně zničena a k nové výstavbě došlo krátce před rokem 1783. Budova čp. 26, jež měla čtyři světnice a komoru, byla majetkem hraběte Františka Adama Šternberka. Na konci 18. století objekt koupil za 600 zlatých zedník Jan Petrák. V roce 1903 pak dům se zahradou zakoupila od vdovy Josefy Kratochvílové obec Bubeneč.