Bubeneč čp. 8

Bubenečské popisné číslo 8 patří budově bývalé radnice města Bubenče. Ta byla postavena v roce 1905 v secesně-eklektickém stylu podle projektu Václava Orta. Stavbu provedl Jindřich Frolík, sochařskou a štukatérskou práci společnost Riedl, Popp & Mayer, instalatérské práce zajistila firma J. Krulicha a střešní krytinu (polévané prejzy) dodaly Západočeské továrny. V roce 1909 vyrostla v těsném sousedství radnice obecná a měšťanská škola čp. 26, která s ní vytvořila hmotově související objekt. Po změně využití koncem dvacátých let 20. století byly obě budovy vnitřně propojeny. Dnes v nich sídlí Obchodní akademie Bubeneč.

Na místě radnice kdysi stávalo jednopatrové stavení čp. 8 pocházející z doby po roce 1765. To bylo vybráno jako vhodný prostor pro zřízení první bubenečské školy a zemský výbor v roce 1796 tzv. chalupu u kostela prostřednictvím rychtáře Jana Helcla zakoupil v dražbě. Stavení mělo dvě světnice, přístěnek s chlebovou pecí a dvorkem, na kterém byla další malá stavba o jedné světničce a zahrádka sousedící s farou. Protože příliš nevyhovovalo, bylo rozhodnuto o jeho zbourání a v roce 1837 na jeho místě vznikla nová budova s jednou třídou pro sto dětí. V roce 1889 zde škola své působení ukončila, byla přestěhována do čp. 40 v dnešní Wolkerově ulici, objekt prošel zásadní přestavbou podle plánu Aloise Potůčka a obsadil ho obecní úřad. V roce 1905 ho pak zcela nahradila nová radnice.