Bubenečská radnice

Bubeneč čp. 8, Krupkovo náměstí 5

Budova každé radnice jako sídla správy a reprezentace je současně symbolem vypovídajícím o prosperitě a významu obce. Z tohoto pohledu je zajímavé, že až do vzniku Velké Prahy byla na území dnešního šestého obvodu postavena jen jediná radnice, a to právě v Bubenči.

Stavba radnice začala 2. února 1905. Byla postavena na místě, kde předtím stával domek sloužící jako triviální škola a později jako úřadovna obce. Projekt Václava Orta realizoval stavitel Jindřich Frolík, sochařskou a štukatérskou práci provedla firma Riedl, Popp & Mayer z Královských Vinohrad, instalatérské práce zajistila firma J. Krulicha a krytinu - polévané prejzy dodaly Západočeské továrny. Stavba byla dokončena 27. listopadu 1905.

V roce 1909 vyrostla vedle radnice budova obecných a měšťanských škol (čp. 26). Radnice i škola, obě v secesně-eklektickém stylu, tvoří hmotově spolu související objekty. Po změně využití koncem dvacátých let 20. století byly vnitřně propojeny.

Vchod do budovy je zdoben štukami s letopočtem výstavby, na fasádě je umístěn městský znak Bubenče. Radnice měla následující zařízení a uspořádání:
- přízemí: vestibul s čekárnou, technické úřadovny, velká úřadovna pro podací protokol, výpravu a vojenské záležitosti, pokladna s předsíní, rezervní místnost a trezor;
- první patro: spisovna, pokoj starosty, pokoj městského tajemníka, velká a malá zasedací síň se společnou šatnou;
- suterén: dva byty - každý o jednom pokoji s kuchyní, dílna městského vodáka, místnost pro transformátor elektrických světel, sklepy na uhlí a nářadí.

V levé části budovy nad hlavním vchodem je věž o zhruba čtvercovém půdorysu zakončená zděným ochozem, v každém rohu doplněným věžičkami s cibulovitými báněmi. Věž je součástí půdního prostoru, odkud se do ní vstupuje a bývala prázdná.