Bubeneč čp. 13

Bubenečské popisné číslo 13 patří vile stojící na rohu ulic Pelléova a Pod kaštany. V roce 1865 koupil pražský stavitel František Wolf od tehdejšího starosty Bubenče Jana Schlöchta pole s pastvinou o rozloze 1339 čtverečních sáhů (1 čtvereční sáh = 3,596652 m²), na kterém si postavil svoji vilu. Okolo ní pak založil sad. Wolfově rodině majetek patřil až do roku 1891, kdy jej odkoupil Seligman Elbogen. Dům je dnes ve vlastnictví Egyptské arabské republiky a sídlí zde egyptské velvyslanectví.

Dávno předtím byl čp. 13 označen Bláhovský dvorec, který se nacházel na dolní návsi, pozdějším Schwaigerově náměstí (dnes Schwaigerova ulice). Jeho prvním známým držitelem byl kolem roku 1742 Pavel Jaroš, který v Ovenci zastával rychtářský úřad. Podle popisu z roku 1814 se statek skládal ze stavení o světnici a komoře, které byly příbytkem šafáře, a ze stáje pro 6 koní, chléva pro 6 krav a stodoly. Dvorec později dlouhá léta chátral, nebyl nijak využíván a označován byl jako "výměnkářský domek domek se starou stodolou". V roce 1840 koupil budovu se zahrádkou, ovšem bez polí, od rodiny Hergetů za 2000 zlatých konvenční měny c. k. polír v Praze František Roubíček. Nový dům, který si zde o rok později vystavěl, obdržel popisné číslo 59 (současná adresa Schwaigerova 59/3).