Bubeneč čp. 100

Bubenečské popisné číslo 100 patřilo České chalupě na Výstavišti. Stavba vznikla v roce 1891 u příležitosti Zemské jubilejní výstavy. Celý areál Výstaviště byl v době svého založení označen čp. 66, další stavby dostávaly svá úřední čísla až teprve ve 20. století. Číslo popisné 100 bylo ještě v roce 1896 uváděno jako rezervované. Je možné, že bylo nejdříve určeno pro dům na rohu ulic Ovenecká a Nad Královskou oborou mezi čp. 99 a 101, které po roce 1890 vznikly na parcelách Eustacha Neuberta. Budova byla nakonec postavena až později pod čp. 380.

Česká chalupa byla s tímto číslem spojena v adresáři z roku 1907. Jejím autorem byl architekt Antonín Wiehl, který se inspiroval kresbami malíře Jana Prouska a rovněž vzal v úvahu připomínky Aloise Jiráska a Jana Kouly. Za vzor posloužilo několik skutečných staveb z horního Pojizeří a obecné rysy lidové architektury severovýchodních Čech. Vlastní stavbu provedl od března do dubna 1891 tesařský mistr Antonín Kubeš. Náklady na zbudování se z plánovaných 3000 zlatých vyšplhaly na přibližně 4000. Finance získal výbor prostřednictvím veřejných sbírek a darů, přispěl i centrální výkonný výbor výstavy.

Česká chalupa byla umístěna napravo od hlavního vchodu do bubenečského výstavního areálu. Její trojboký dvůr uzavíral masivní dřevěný plot s kamennými sloupky, bránou a brankou pro pěší, před vstupem do dvora byla studna s rumpálem. Vpravo od brány stálo trojdílné roubené selské stavení se štítovou podsíní orientovanou do hrazené předzahrádky se včelínem. Při pohledu zvnějšku se zdálo, že nad polozděnou síní a zadní prostorou se v patře nacházely komory s pavláčkou. Zadní část dvora uzavíral roubený objekt, k němuž v pravém rohu přiléhal výměnek, postavený na kamenném chlívku. K výměnku byl připojen ještě druhý chlívek s pultovou stříškou a opodál stál sloupový holubník. Všechny stavby kromě zadního objektu se šindelovou střechou kryl hladce kladený došek, zpevněný řadami šindelů na hřebenu střechy a u okapu. Budova samotná ovšem nikdy nesloužila a ani nemohla sloužit k bydlení. Její interiéry byly totiž s jedinou výjimkou - světnicí v přední části obytného stavení - zařízeny jako rozměrné výstavní sály.

Chalupa na jaře roku 1928 vyhořela, na plánu Prahy byla, a to včetně svého čísla popisného, zakreslena ještě v roce 1951. Úplně zanikla pravděpodobně až v souvislosti s přeměnou Výstaviště na Park kultury a oddechu Julia Fučíka v roce 1953.

Bubeneč čp. 100
- Výstaviště