Bubeneč čp. 5

Budovu s číslem popisným 5 dnes už v Bubenči nenajdeme. Číslo patřilo někdejšímu obornickému dvoru, na jehož místě dnes stojí rozlehlý objekt ruské střední školy čp. 4.

Dvůr, který vznikl zřejmě v 15. století, býval domovem oborníků, tedy správců bubenečské Královské obory. V roce 1668 jej koupil pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, který v Bubenči často pobýval, a nechal statek přeměnit na své letní sídlo. To později patřilo šlechticům nebo bankéřům. Kolem roku 1715 byl úředníky zemských desek dvorec a k němu patřící pozemky nazván jako Střední Ovenec. (Přední Ovenec bylo dřívější jméno Bubenče a Zadní Ovenec někdejší jméno Troje). Z dochovaných zpráv vyplývá, že na pozemcích dvora snad po roce 1800 bylo i divadlo a v zahradě čínský pavilon a ozdobná studna. V průběhu 19. století získala budova klasicistní vzhled a časy prosperity se střídaly s méně úspěšnými obdobími, kdy areál chátral. Jeho poslední opravy proběhly v roce 1956. Po roce 1975 byl ale dům bohužel zbourán.