Dvojvila čp. 838 a 839

Bubeneč čp. 838 a 839, Terronská 24 a 26
zbořeno

Dvojvilu pro rodinu Karla Schönbauma postavila podle projektu Alexandra Rotta v letech 1928-1929 firma Jaroslava Polívky. Puristický rodinný dvojdům dvoutraktové dispozice s vnějšími zadními křídly byl zástupcem tvorby německých architektů meziválečného období v Praze. Obě části dvojvily ve tvaru písmene L spolu tvořily půdorys otevřeného U, obráceného do prostoru zahrady. Uliční fasáda byla osmiosá, v přízemí s představeným čtyřosým portikem, kterému šířkově odpovídala čtyřosá nástavba ustupujícího druhého patra s terasou. Ve střední části byly z ulice vjezdy do garáží. Dvojvila byla zbořena v roce 2011 a na jejím místě vznikla obytná budova čp. 1128.


Zdroj:
- https://pamatkovykatalog.cz/dvojvila-k-a-j-schonbauma-24416295