Výzkumný ústav vodohospodářský

Dejvice čp. 219, Podbabská 32
do roku 1943: Bubeneč čp. 929

Ústav byl založen 19. prosince 1919 jako Státní ústav hydrologický při Ministerstvu veřejných prací. Jednalo se o jednu z prvních vědeckých institucí v nově vzniklém Československu. Výzkumu se věnoval od roku 1922 a metodicky mu podléhala hydrografická oddělení zemských úřadů v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodu. Z počátku doplňoval roční zprávy o vzdušných srážkách, vodních stavech a průtocích, a prováděl průzkum podzemních vod a pramenů. Kromě hydrologického výzkumu se zabýval i výzkumem hydrotechnickým. V roce 1925 byl pak Ministerstvem veřejných prací zřízen samostatný Hydrotechnický ústav a o pět let později byly oba ústavy po souhlasu prezidenta republiky, Tomáše Garrigua Masaryka, přejmenovány na Státní výzkumné ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka. V lednu 1951 byly sloučeny ve Výzkumný ústav vodohospodářský. Od roku 1990 je součástí jeho názvu opět jméno prvního československého prezidenta.

Sídlo ústavu bylo postaveno v letech 1927-1933 podle plánů Františka Baroše v severozápadní části katastru Bubenče. První budovy byly dokončeny v roce 1928, kdy se stal přednostou Jan Smetana, který sám určoval jejich provozní koncepci. V roce 1929 byla dokončena budova A. Blok B, na místě někdejšího domku plavidelníka (čp. 175), se stavěl v letech 1931-1933. Jednalo se o samostatnou třípodlažní budovu, která byla v roce 1945 moderními přestavbami o patro zvýšena. V roce 1943 došlo k úpravě katastrálních hranic a areál se ocitl na území Dejvic.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012 
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Výzkumný_ústav_vodohospodářský_T._G._Masaryka